MASKINPARK

Hela hjärtat på vårt Teknikcenter är våra maskiner, utan dem hade vi inte kunnat producera produkter till våra kunder. Det sortimentet av maskiner vi har är: CNC-svarvar, avancerade mätmaskiner och tvätt.

CNC-MASKINER

 Ordet CNC är en förkortning av Computer Numerical Control och är själva mjukvaran i CNC-maskiner. CNC adderar en digital aspekt till den redan mekaniska maskinen, vilket gör maskinen smart och kan då tillverka komplicerade detaljer med stor precision. På Turnab har vi Svarvar och Fräsar, detta gör att vi erbjuder svarvning, fräsning, borrning och gängning.

De flesta detaljer som passar i Turnabs maskiner kommer bearbetas med hjälp av automatsvarvning, borrning, gängning och fräsning. Alla dessa moment kan göras i alla Turnabs maskiner oavsett om de har två eller åtta axlar.

Då Turnab Bearbetar i  stång och kuts, så används olika maskiner för stänger och kutsar.

MASKINER FÖR STÅNGBEARBETNING

För stångbearbetning och längdsvarvning använder sig Teknikcentret av 2 axlade till 6 axlade CNC-maskiner. Stängerna har en maxlängd på 200 mm

Mazak Quick turn & Quick turn SMART (4st)

Quick Turn maskinerna är tvåaxlade maskiner och har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 65 mm fördelen med tvåaxlade maskiner är att de är snabba, vilket skapar kortare styck tider och passar bäst till produktion av stora volymer.

Produkter som kan tillverkas i Quick Turn maskinerna

MAZAK Super Quick Turn (2st)

De treaxlade maskinerna har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 65 mm, fördelen med treaxlade maskiner är att man kan utföra fler moment än tvåaxlade maskiner. Till exempel kan man utföra sidoborrning och lätta fräsningar, detta skapar korta ledtider, jämfört med att köra detaljen i en tvåaxlad maskin och sen borra detaljen i ytterligare en maskin.  Denna typ av maskin passar bäst till produktioner av lite mer avancerade detaljer. 

Vanligt förekommande produkter i dessa maskiner hos Turnab är:

MAZAK NEXUS (4st)

Våra MAZAK NEXUS maskiner finns som både fyraaxlade och femaxlade.

De fyraaxlade maskinerna har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 65 mm, fördelen med fyraaxlade maskiner är samma som tre axlar, men har ytterligare mer kapacitet till avancerade borrning och fräsnings moment. och passar bäst till produktioner av lite mer avancerade detaljer.

De femaxlade maskinerna har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 50 mm, fördelen med femaxlade maskiner är samma som mindre axlar, men har en motspindel för mer komplett bearbetning och har möjligheten att bearbeta från två håll. 

Vanligt förekommande produkter i dessa maskiner hos Turnab är:
 

MASKINER FÖR KUTSBEARBETNING

För kutsbearbetning använder sig Teknikcentret av Intergrex och Multiplex

MAZAK MULTIPLEX (2st)

Multiplexerna använder sig av åtta axlar och har kapacitet upp till Ø 220 mm. Maxlängden för Multiplexerna är 150 mm. Fördelen med en Multiplex är att det är effektiv och bearbetar två detaljer samtidigt i maskinen, vilket kan halvera stycktiden.

MAZAK INTERGREX (1st)

Intergrexen använder sig av åtta axlar och har kapacitet upp till Ø 250 mm. Maxlängden för Intergrexen är 140 mm. Fördelen med en Intergrex är att det är en svarv och fräs i ett, vilket ger komplettbearbetning. Den klarar av större kapacitet dimension än resten av maskinerna på Teknikcentret. Vanligt förekommande produkter är:

INGÅENDE DETALJER TILL SKOGSINDUSTRIN

TVÄTT

Efter bearbetningen är komponenterna ofta oljiga, det finns spår av spånor etc. Det är då viktigt att få komponenterna helt rena och då kommer vår specialbyggda tvätt till hands.  Vår tvätt är byggd för att passa just vår anläggning och våra typ av produkter. Vi använder av oss alkalisk tvätt för att ta bort alla ovälkomnande partiklar. 

MÄTNING

VICI VISION M1 är en optisk mätmaskin. Via att ställa in toleranser på en dator, så kan VICI VISION på några sekunder säga om komponent har rätt mått. Den talar även om vilka mått som är fel om så skulle vara fallet. Tack vare att vi har denna utrustning hos oss, så eliminera vi den mänskliga faktorn på första och sista bits kontrollerna.

Nyhetsbrev!

Bli uppdaterad med senaste nytt

”Tillgodose behov med hjälp av helhetslösningar som förenklar kundens process, samtidigt som vi skapar en god och trivsam arbetsmiljö”