Turnabs Teknikcenter är i grund och botten en mekanisk verkstad, men då vi ständigt jobbar för att utveckla vår tjänst för att skapa ett större mervärde för våra kunder har vi även en FOU avdelning inom verksamheten, vilket gör det mer än bara en mekanisk verkstad, ett teknikcenter
 

Efter att råmaterialet har kapats på vårt Logistikcenter så kommer det till Produktionen, även kallat Teknikcentret. På Teknikcentret förädlas råvarorna genom bearbetning.

Teknikcentret har i huvudsak maskiner som är avsedda för CNC-bearbetning och framförallt CNC-svarvning. Vi har en variation på maskiner för att passa en så bred produktion som möjligt.

KORT FAKTA:

VI ERBJUDER:

TILL BÅDE STÅNG- OCH KUTSBEARBETNINGEN KAN VI ERBJDUA:

Teknikcentret erbjuder även produktutveckling

 

STÅNGBEARBETNING

För stångbearbetning och längdsvarvning använder sig Teknikcentret av 2 axlade till 6 axlade CNC-maskiner. Stängerna har en maxlängd på 200 mm

De tvåaxlade maskinerna har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 65 mm fördelen med två axlade maskiner är snabba, vilket skapar kortare styck tider och passar bäst till produktion av stora volymer.

Brickor, Axlar, Muttrar, Skruvar, Fästelement & Nipplar

 
 

De treaxlade maskinerna har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 65 mm, fördelen med treaxlade maskiner är att man kan utföra fler moment än tvåaxlade maskiner. Till exempel kan man utföra sidoborrning och lätta fräsningar, detta skapar korta ledtider, jämfört med att köra detaljen i en tvåaxlad maskin och sen borra detaljen i ytterligare en maskin.  Denna typ av maskin passar bäst till produktioner av lite mer avancerade detaljer. Vanligt förekommande produkter i dessa maskiner hos Turnab är:

 

Flänsar, skruvar och muttrar i mer avancerat material

Produkter som tillverkats i de treaxliga maskinerna

De Fyraaxlade maskinerna har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 65 mm, fördelen med fyraaxlade maskiner är samma som tre axlar, men har ytterligare mer kapacitet till avancerade borrning och fräsnings moment. och passar bäst till produktioner av lite mer avancerade detaljer.
 

De femaxlade maskinerna har kapaciteter från Ø 10 mm till Ø 50 mm, fördelen med femaxlade maskiner är samma som mindre axlar, men har en motspindel för mer komplett bearbetning och har möjligheten att bearbeta från två håll. Vanligt förekommande produkter i dessa maskiner hos Turnab är:

Kolvar & Kastkravsdetaljer

 

KUTSBEARBETNING

För kutsbearbetning använder sig Teknikcentret av Intergrex och Multiplexer.

 

Multiplex

Multiplexen använder sig av åtta axlar och har kapacitet upp till Ø 220 mm. Maxlängden för Multiplex är 150 mm. Fördelen med en Multiplex är att det är effektiv och bearbeta två detaljer samtidigt i maskinen, vilket nästan halvera stycktiden.

Multiplex


Multiplexen använder sig av åtta axlar och har kapacitet upp till Ø 220 mm. Maxlängden för Multiplex är 150 mm. Fördelen med en Multiplex är att det är effektiv och bearbeta två detaljer samtidigt i maskinen, vilket nästan halvera stycktiden.

Intergrex

Intergrexen använder sig av åtta axlar och har kapacitet upp till Ø 250 mm. Maxlängden för Intergrexen är 140 mm. Fördelen med en Intergrex är att det är en svarv och fräs i ett, vilket ger komplettbearbetning. Den klarar av större kapacitet dimension än resten av maskinerna på Teknikcentret. Vanligt förekommande produkter är:

Ingående detaljer till skogsindustrin

 

Produkter som bearbetats i Intergrexen

 

Svarvning, Borrning, gängning och Fräsning

De flesta detaljer som passar i Turnabs maskiner kommer bearbetas med hjälp av automatsvarvning, borrning, gängning och fräsning. Alla dessa moment kan göras i alla Turnabs maskiner oavsett om de har två eller åtta axlar.

PRODUKTUTVECKLING

Tack vare den kunskapsbas som finns inom Turnab så erbjuder Teknikcentret utveckling av kundens produkter. Denna utveckling kan innebära:

 • Materialförslag
 • Ritningar
 • Finesser

Om kunden fastnat i produktutveckling, så kan du kontakta teknikcentret för att hitta en lösning som passar slutprodukten bäst. 

MÄTNING

Varje första- och sistabitskontroll görs med vici vision M1, sedan görs även kontinuerliga kontroller under tillverkningsprocessen för att säkerhetsställa kvalité åt kunden. Sedan görs ju även självklart mätningar med hjälp av skjutmått, mätmaskiner, gängtolkar och tolkar kontinuerligt under produktionens gång. Vici Vision M1 är en investering som gjorts för att eliminera den mänskliga faktorn, så vi kan leverera den kvalité som utlovats.

EFTERBEARBETNING

Efter att våra produkter lämnat produktionen så kan de behöva så kallad efterbearbetning innan de blir redo för kunden. De efterbearbetning som vi utför på Teknikcentret är:

 • Gradning
 • Slipning av tapp
 • Trumling
 

Det finns fler moment som kan behövas till vissa produkter som till exempel:

 • Ytbehandling

 • Montering

 • Härdning

 • Slipning

 • Svetsning

Detta är moment som vi inte har inhouse, men vårat Affärscenter har kontaktnätet, så om kunden har behov av detta, så löser vi det snabbt och smidigt. 

TVÄTT

När efterbearbetningen är klar så är produkterna ofta oljiga och har fortfarande spår av spånor och liknande, det är då viktigt att få komponenterna helt rena och då kommer vår specialbyggda tvätt till hands.

 

Vår tvätt är byggd för att passar just vår anläggning och våra typ av produkter. Vi använder av oss alkalisk tvätt för att få bort alla ovälkommande partiklar

Även om vi har våran Vici vision mätmaskin så räcker inte alltid det innan man leverera produkterna till kunden. Små partiklar som undgår ögat kan finnas kvar sedan produktionen, samt oönskad skärvätska. Då majoriteten inom industrin outsourcar en tjänst som tvättning, så finner Turnab det bättre att ha en sådan tjänst inhouse. Detta gör att vi har mer kontroll av kvalitén på produkten, men även leveranstider sänks. Sedan är även våran tvättmaskin specialbyggd för att passa just våran produktion och produkter.

                

Denna detalj har inte blivit tvättad när denna bilden togs. Den ser ren och fin ut för det mänskliga ögat.

Vid närmare inblick så ser man att det finns spår av spånor kvar. De produkterna som Turnab tillverkar har marginaler på tusendelars millimiter, detta gör att dessa små spånor kommer påverka funktionen av detaljen och därför signifikant att bli av med. Tack vare våran maskin behöver inte våra kunder oro sig för detta, då tvätten tar bort dessa partiklar. 

#WETURNINYOURDIRECTION

Jättevägen 8, Box 79, Reftele, Gislaveds kommun 333 03 | +46 371 210 60