YTBEHANDLING

Ytbehandling är samlingsnamn på en metod som utförs på material för att bemöta vissa kriterier. Dessa kriterier kan antingen vara för estetiska skäl, men görs vanligast för att öka hållbarheten genom att motverka slitage av materialet, skydda det mot naturens element och elektrisk isolation.

Varför ytbehandling?

Man ytbehandla produkter för att ta fram vackra, hållbara och starka komponenter

Korrosion

När en metall är i sin naturliga form innan den bryts så har den olika mineralformer. När metallen bearbetas och mineralerna förädlas till en komponent, blir den inte lika stabil som i sin mineralform. Rost även kallat korrosion är naturens sätt att få metallen att återgå till sin naturliga mineralform.

En lösning på korrosionsproblem är att ytbehandla produkten. Ytbehandling innebär att man på något sätt skapar ett skyddande lager mellan komponentens råa yta och naturens element, för att förhindra att mineralerna bryts ner.

 

Elektricitet och värme

Det är inte bara naturens krafter som kan bryta ner metaller, elektriciteten och höga temperaturer påverkar även det metall på ett negativt sätt.De flesta metaller leder ström, detta är bra för ändamål som till exempel elkablar, men det är inte alltid som man vill att metallen ska vara strömförande.

För att motverka metallens att vara strömförande kan man täcka den med en yta som inte elektronerna tränger igenom och isolerar komponenten. Elektrolytisk ytbehandling av metallerna stål, aluminium och plåt ger en skyddade hinna av krom, nickel eller zink. 

Skulle man vilja att komponenten ska leda elektricitet bra, så kan man behandla materialet med en yta som: silver eller guld, vilket är väldigt strömförande.


Finish

När en komponent blir behandlad för att bli starkare och hållbar, så kan den se ful ut. Det är inte alltid hållbarheten som är viktig. Då många slutprodukter som bearbetas av Turnab når konsumenter, så är även estetiken viktig. Ett kriterium som Turnab har är att de bearbetade komponenterna skyddas mot naturens element, men måste oftast även exponeras på ett sätt så den tillfredsställer betraktarens ögon.

 

Material

Allt material kan ytbehandlas, men de mest vanliga materialen som bör ytbehandlas är:

Stål

De flesta metallprodukter bör ytbehandlas för att undvika, korrosion, slitage och få detaljen att bli estetisk tilltalad. När det kommer till stål och framförallt stål som inte är rostfritt så krävs det alltid någon form av ytbehandling.

För att undvika korrosion av stål, så måste det varmförzinkas och vissa fall även epoxibehandling.

 
 

Aluminium

Plast

 

Metoder

Vilken metod man använder sig när man ska ytbehandla en produkt har och göra med vad ändamålet med produkten är. Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av en produkt, bestämma om den ska ytbehandlas och hur i så fall.

 
 

#WETURNINYOURDIRECTION

 

Jättevägen 8, Reftele, 333 75 | +46 371 210 60