KVALITET

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 är uppbyggt på sju principer:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

ISO 9001:2015 är ett typ av standard som utgår ifrån kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader . 

 
Turnab AB ISO 9001, 2020-06-23.pdf Turnab AB ISO 9001, 2020-06-23.pdf
Size : 901.429 Kb
Type : pdf

Den 1 oktober kommer Turnab ta nästa steg för att bli miljöcertifierade enligt standarden ISO 14000.

Nyhetsbrev!

Bli uppdaterad med senaste nytt

”Tillgodose behov med hjälp av helhetslösningar som förenklar kundens process, samtidigt som vi skapar en god och trivsam arbetsmiljö”