MILJÖ

ISO 140101:2015

Sedan September 2021 är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Turnab AB, ISO 14001.pdf Turnab AB, ISO 14001.pdf
Size : 981.718 Kb
Type : pdf

miljöpolicy

Turnab AB bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med leverantörer, kunder och övriga intressenter.

Arbetet strävar mot målet mot en hållbar verksamhet med liten påverkan på miljön.

Att ha ett förebyggande arbete mot all form av miljöpåverkande utsläpp

Lagar och föreskrifter samt andra bindande krav skall infrias och helst överträffas.

Miljöaspekter identifieras och utvärderas och ska ligga som underlag för uppfyllande av de bindande aktiviteter och miljömål och ständiga förbättringar som företaget beslutar.

miljömål

Efter en bedömning av företagets miljöaspekter med hänsyn taget till ekonomiska och praktiska övervägande har följande miljömål antagits:

 Miljömål 1

Minska företagets förbrukning av diesel till den egna lastbilen med minst 20% senast 2022-12-31.

 Detta genomförs genom att se över nödvändiga transporter, samt byte till en mer miljövänlig lastbil.

 Miljömål 2

Minska företagets elförbrukning med minst 3% i förhållande till omsättningen senast 2022-12-31 och en minskning med minst 20% senast 2025-12-31.

 Detta genomförs genom ett byte av samtliga lysrör till ledlysrör, se över och täta eventuella läckage i tryckluftssystemet, samt på sikt installera ett solcellssystem på företagets tak.

 Miljömålen:

 Kontrolleras och jämförs mot förbrukningssiffror föregående år.

 Information på företaget om målen ges i ledningens genomgång samt på anslagstavlan.

 Utvärderas 1/gång/år och justeras vid behov

 VD bedömer och tillsätter behovet av resurser minst 1/gång/år.

Miljöansvarig har ansvaret att samtliga rutiner kring miljömålen genomförs.

VÅRA BILAR

För att minska utsläppen så finns våra samarbetspartners inom GGVV-regionen.

Våra tjänstemän kör även elbil inom tjänsten. Har vi produkter som får plats i en elbil, så skickar vi självklart produkterna med det.

ÅTERVINNING

När vi bearbetar våra komponenter så bildas spill ifrån råmaterialet, även kallat spånor. Dessa spånor skrotas inte, det skickas till återvinning så nya komponenter kan bearbetas i framtiden. 

Nyhetsbrev!

Bli uppdaterad med senaste nytt

”Tillgodose behov med hjälp av helhetslösningar som förenklar kundens process, samtidigt som vi skapar en god och trivsam arbetsmiljö”